"והיה אם יופיע שם ילד אחד
שפניו שוחקות ושיער לו זהב
תדעו שזה הוא והושיטו לו יד
ולטפו את אבק המדבר מעיניו"