הנסיך הקטן מפלוגה ב'

פגשתי אותו בלב המדבר
יפה שקיעת שמש ללב עצוב...
ציירתי לו עץ וכבשה על נייר
והוא הבטיח לי שישוב.

הנסיך הקטן מפלוגה ב' לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח
וכל שושניו הן קוצים כעת
ולבו הקטן קפא כקרח.

ואם אי פעם תגיעו לכאן
תדעו שכאן הוא חרש צנח
וקול הנפילה לעולם לא נשמע
בגלל החול הרך...

והיה אם יופיע שם ילד אחד
שפניו שוחקות ושיער לו זהב
תדעו שזה הוא והושיטו לו יד
ולטפו את אבק המדבר מעיניו

ואז תעשו עימי חסד קטן
כתבו נא מהר לכל אימותינו
שירווח להן קצת ויפוג צערן-
הנסיך הקטן חזר אלינו.

הנסיך הקטן מפלוגה ב'
לא יראה עוד כבשה שאוכלת פרח
וכל שושניו הן קוצים כעת
ולבו הקטן קפא כקרח
( יונתן גפן)