בכיתה י"א החליט ירון לכתוב עבודת גמר שתחליף את בחינת הבגרות בהיסטוריה. הוא בחר בנושא קרוב לליבו, נושא "קרבי" הקשור לידיעת-הארץ ולארכיאולוגיה - "ביצורי העיר והלחימה עליהם בתקופת המלוכה". על העבודה שקד כשנה - בעבודה עצמית מונחית ובמסגרת הסדנה לכתיבת עבודת גמר של בית הספר. לעבודה ניתן ציון 10 הן על ידי המנחה פרופ' ישראל אפעל, והן על ידי הבוחנים במשרד החינוך. העבודה זכתה בפרס השלישי של מרכז רחל ינאית בן-צבי ללמודי ירושלים לנוער לשנת תשנ"א. את הפרס קיבל ירון מידיו של שר החינוך דאז זבולון המר.

 

מתוך עבודת הגמר בהיסטוריה

הקדמה

 הר שלמה מספר פעמים במשך לימודי בבית הספר נדרשתי לכתוב עבודה מקיפה בנושא מסוים. תמיד נהניתי לכתוב עבודות אלה בידיעה שבכל עבודה כזו אני מעמיק ולומד באופן מעשי, וחי נושא מסוים ובכך מעשיר את מאגר המידע שלי. לכן בעת שהוצע לי לכתוב עבודה בנושא היסטורי במקום בחינת בגרות בהיסטוריה, העדפתי דרך זו של מחקר ולימוד עצמי של נושא מסוים, והצטרפתי לסדנא לכתיבת עבודות גמר. בחרתי בנושא מתחום ההיסטוריה הצבאית הבא לידי ביטוי באתרים ארכיאולוגים שונים בארץ. נושא זה משלב בתוכו שלושה תחומים:
1. תחום הלוחמה האסטרטגיה הצבאית, המעניין ומושך אותי בשנים האחרונות הן בגלגוליו ההיסטוריים, והן כנושא עכשווי.
2. תחום הארכיאולוגיה, גם אליו יש לי קשר במשך כל השנים בעקבות התעניינות ומודעת משפחתית.
3. תחום ההיסטוריה, בעיקר היסטוריה מקראית והיסטוריה ארכיאולוגית, מגמת הלימוד במסגרתה בחרתי לכתוב את העבודה.
בתחילה חשבתי למקד את העבודה בתיאור שלוש ערים מבוצרות שהגיעו לשיא פעילותן המדינית והצבאית בתקופת שלמה: מגידו, חצור וגזר, ודרכן לאתר את מערך הערים בא"י ואת מערכות הביצורים האופייניות לתקופה.
בסופו של דבר, בניתי בעזרת המדריך האקדמי פרופ' ישראל אפעל, את העבודה כעבודת מחקר בהיסטוריה צבאית, תוך השענות על דוגמאות מתועדות מהאתרים הארכיאולוגים, שלוש הערים מתקופת שלמה על ביצוריהן, ובנוסף העיר לכיש - מעוז עיקרי בממלכת יהודה שנכבשה ע"י סנחריב, מלך אשור.
העבודה המוגמרת מורכבת מסקירה מדינית וצבאית, מתיאור מערכות ביצורים שונות, ודרכי הלחימה וההגנה עליהן בשילוב דוגמאות מצולמות מהשטח, ניתוח תבליטים אשוריים, ושימוש במפות ובאיורים שונים מהחומר הביבליוגראפי. עבודה זו תרמה לי רבות בהכרת דרכי הלחימה וההתגוננות בתקופת המלוכה, בהכרת הרקע ההיסטורי, הארכיאולוגי והמקראי לתקופה, והבנת הקשר בין התנ"ך, ההיסטוריה של עם ישראל, והארכיאולוגיה בארץ.
בעבודה זו נעזרתי במספר אנשים שברצוני להודות להם בזאת:
בראש ובראשונה ברצוני להודות לפרופ' ישראל אפעל מדריכי האקדמי לעבודה. כמדריך וכמנחה עזר לי ישראל בהגדרת ומיקוד נושא העבודה, קביעת הקווים הכלליים לכתיבת פרקי העבודה, והפניה לביבליוגרפיה מתאימה. ישראל הדריך, ייעץ, עזר, והקדיש לי מזמנו כל תקופת כתיבת העבודה.
תודה לתרצה לב-ציון מורתי בסדנא לכתיבת עבודות גמר שתרמה הרבה מזמנה בהדרכה ובעזרה באשר לאיסוף ועיבוד החומר, ולבנייה ועריכה שיטתית של העבודה.
ולבסוף תודה לאבי, שליווה אותי במהלך כתיבת העבודה, וסייע בהבנת הנושאים הארדריכליים.

 

תל גזר שער העיר

מבט כללי מתוך העיר כלפי דרום.
נראים ששת תאי השער, המעבר המרכזי ותעלת הניקוז שעברה תחתיו

 

הערכה של עבודת הגמר של ירון בר-דור בנושא "ביצורי העיר והלחימה עליהם בתקופתה המלוכה"

ביצורי העיר והלחימה עליהם בתקופת המלוכה מהווים פרק נכבד של הריאליה הצבאית בעת העתיקה. ידיעותיי עליהם באות מתיאורים פלאסטיים (בתבליטים האשוריים), משרידים ארכיטקטוניים שנחשפו בחפירות, ובמידה פחותה גם ממקורות כתובים. עיון בנתונים אלה, מנקודת הראות של הטכניקה הצבאית, מביאנו להבנת משמעותם הפונקציונאלית של הביצורים ושל הלחימה עליהם. ניסוח העבודה ומסקנותיה מעידים כי ירון בר-דור היטיב לעכל את הספרות המקצועית בנושא הנדון, והגיע לכלל חשיבה צבאית מסודרת.

במהלך הכנתה של העבודה ביקר ירון בארבעה אתרים ארכיאולוגים (חצור, מגידו, גזר ולכיש). התצלומים שבפרק התמונות מעידים על התוודעותו הבלתי אמצעית עם השרידים המוחשיים של המושגים הנדונים בעבודה (זאת בניגוד לחוקרים לא מעטים העוסקים, למרבה הצער בטכניקה הצבאית מבלי שייתנו דעתם על ממדיה האמיתיים).
ירון השכיל, אפוא, לשלב פרויקט עיוני בעבודת-שדה ולהביאם לכלל שלמות אורגאנית.

אינני בקי בהערכת עבודותיהם של תלמידי בית ספר תיכון לצורך מתן ציון, אולם דומני שלא אטעה אם אקבע שהעבודה ראויה לציון 10.

ישראל אפעל
החוג להיסטוריה של עם ישראל
האוניברסיטה העברית בירושלים
27.12.90

 

תמוז תשנ"א, יוני 1991

חוות דעת ועדת השופטים לפרס רחל ינאית בן-צבי לשנת תשנ"א

 הר שלמה נושא הלחימה בעולם העתיק הינו נושא מרתק, המלהיב ומצית את הדמיון.
כלי הנשק העתיקים ששמשו בעולם העתיק מצד אחד, וביצורי הערים על כל חלקיהם השונים מן הצד האחר עמדו ביסודם של מחקרים רבים וענפים.
בעבודתו על "ביצור העיר והלחימה עליהם בתקופת המלוכה" הציג ירון בר-דור תמונה מקיפה של הנושא תוך ניתוח הממצאים בשטח. ירון נעזר ותומך את דבריו בספרות ענפה ורחבה.
ראויה לציון עבודת השטח, אשר צורפה בצורת אלבום מרחיב.
עבודה זו איננה טכנית בלבד, אלא דורשת ידע ולימוד הנושא, וניכר שהוקדשו לנושא זה שעות עבודה רבות.
על כל אלה מצאה הוועדה לנכון להעניק לירון את הפרס השלישי לשנת תשנ"א.

אנו מאחלים המשך דרך צלחה.

על החתום:
מר מאיר בן דב
מר מיכאל גרינצויג
מר שמואל הולנד
מר יעקב לוינגר, יועץ לשר החינוך