ירון בן יהודית ויואל בר-דור אח לליאור, טל ומיכל
נולד בירושלים בט"ז אדר ב' התשל"ג 20.3.73
נפל בעת מילוי תפקידו בכ"ה אייר התשנ"ב 28.5.92